Yükleniyor...

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocukluk ve ergenlik, oluşabilecek duygusal ve davranışsal sorunların çözülmesi gerektiği kadar sağlıklı gelişimin de desteklenmesi gereken bir dönemdir.


Gelişimsel sürecin kendine özgü güçlükleri vardır ve bunların hangisinin güçlük hangisinin sorun olduğuna karar vermek bazen zorlaşabilir. Bu dönemlerin bilinmemesinden dolayı bazı sorunlar yaşanabildiği gibi yaşanan güçlüklere işe yaramayan çözümler üretilmesinden ve onları uygulamakta ısrarcı olunmasından da sorunlar ortaya çıkabilmektedir.


Büyüme sürecinde bir sorun olduğunda çocuk ve ergenin duygusal, zihinsel, aile ve/veya okul yaşantısında ciddi bozulmalar meydana gelir. Yaşının gerektirdiği davranışları ve özellikleri sergileyememeye başlar. Bunların altında depsresyon, anksiyete(kaygı), gerçeklik algısının bozulması, davranış bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar yatıyor olabilir.


Psikoterapi, yetişkinlerde olduğu kadar duygusal ve davranışsal sorunlar veya güçlükler yaşayan çocuk ve ergenlerin duygu, düşünce ve davranışlarında değişim yaratmaya yönelik farklı teknikleri içerir. Psikoterapi belli bir zaman içerisinde belirtileri azaltan, yeni bir içgörü geliştirten, çocuğun veya ergenin işlevsel ve kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olan bir süreçtir.  Çocuk veya ergenin tek başına, grup olarak, sadece aile veya tüm aileyle bir arada yapılan görüşmeleri kapsar.


İlk görüşmede çocuk ve ergenin şimdiki sorununa dair gelişimsel öyküsü alınır ve eğer gerekirse bir sonraki görüşmede bazı testlerin uygulanmasına karar verilebilir. Medikal durum için de psikiyatrist ile işbirliği içinde çalışılır.


İlk görüşmede hedef, çocuk ve ergenin kendini güvende ve rahat hissetmesi, terapistine güvenmesinin zemininin oluşturulması ve anlaşıldığının hissedilmesidir. Bu ilişkinin geliştirilmesi çocuk ve ergenin kendini daha fazla ifade etmesine  ve psikoterapinin yararlı bir şekilde ilerlemesine  yardım eder.


Genellikle eğilimin aksine sorunlar oluşmadan önce, önlem veya daha kaliteli bir yaşam sürebilmek amacıyla destek almanın koruyucu bir sağlık çalışması olduğu unutulmamalıdır.


Duygusal veya davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenler için kullanılan çeşitli psikoterapi yöntemleri ve teknikleri vardır. Çocuk ve ergen terapileri özelliklerine göre bireysel, aile, çocuk ve aile gruplarından oluşabilir. Çocuklar ve ergenler bu psikoterapi yöntemleri ile duygusal destek almış, kişiler arası çatışma ve problem çözme becerilerini kazanmış olurlar. Dolayısıyla öğrenmiş oldukları yeni çözüm yolları ile kendi duygularını adlandırmakta ve karşılaştıkları zorlukları göğüslemekte uzmanlaşırlar. Bu süreç içerisinde çocuk ve ergenlerin yaşamış oldukları duygusal ve davranışsal problemlerin aşılması kadar önemli olan bir diğer konuda sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuk ve ergen terapilerinin genel içeriği ilk seanslarda bireyin gelişimsel öyküsünün alınması ve gerektiği taktirde bazı psikolojik testlerin uygulanması ile başlar. Seanslar sırasında gerekli olan medikal müdahale psikiyatrist ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. Seansların temelini çocuk veya ergenin kendini güvende ve rahat bir ortamda hissetmesi için yapılan hazırlıklar oluşturur. Ayrıca terapinin etkin ve yararlı bir şekilde ilerleyebilmesi için ebeveyn görüşmeleri ve aile desteği seansların temel taşlarındandır. Çocuk ve ergen terapilerindeki hedef kitle sadece duygusal ve davranışsal sorunlar yaşan çocuk ve ergenler değildir. Unutulmamalıdır ki koruyucu sağlık çalışmaları çocuklarımızın daha kaliteli ve güvenli bir yaşam yaşamaları için gereklidir.


Çocuk ve ergen terapisinde ele alınan konular arasında;


 • Ağza Yabancı Cisimler Götürme

 • Aşırı Yemek Yeme ya da İştahsızlık

 • Tırnak Yeme

 • Parmak Emme

 • Alt Islatma

 • Saldırganlık

 • Yalan Söyleme

 • Ergen ve Bağımlılık

 • Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar

 • Ergenlikte Gözlenen Sorunlar

 • Öğrenme Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Uyum ve Davranış sorunları

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Öfke Nöbetleri

 • Tikler

 • İnatçılık Problemi

 • Çalma Problemi

 • Korkular

 • Okul Fobisi

 • Konuşma Bozuklukları gibi başlıklar yer almaktadır.